#Bệnh viện Mắt Quốc tế DND#Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Đọc thêmĐọc thêm

29-10-2017 16:00:00
BS. Nguyễn Đăng Dũng - Hơn 30 năm nhiệt huyết vì đôi mắt cộng đồng
Suốt 30 năm, hành trình và ước mơ của bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng vẫn chưa dừng lại. "Người thầy y đức" ấy luôn hy vọng mang đôi mắt sáng cho cộng đồng.