#Đại Nhân#Đại Nhân

Đọc thêmĐọc thêm

28-04-2018 17:00:00
Bất ngờ với hình ảnh mới đầy trưởng thành của Đại Nhân sau khi tách khỏi công ty quản lý
Rời bỏ công ty để được là chính mình, Đại Nhân bất ngờ thay đổi với hình ảnh khác lạ và ấn tượng trong sản phẩm âm nhạc mới.