Đời sống

Infographic: Cách đánh vần "lạ" trong sách Công nghệ Giáo dục khác biệt như thế nào?

BÍ NGÔ 12:00 07/09/2018

Cách đánh vần theo sách Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 phân biệt rõ âm và chữ. Ngoài ra, mọi tiếng chỉ đánh vần qua hai bước. Với teen học tiếng Anh, đây cũng là phương pháp không có gì xa lạ (letter and phonetics).